Великоомелянська територіальна громада завершує процес розробки Стратегії розвитку до 2027 року.

  • 830

Великоомелянська територіальна громада завершує процес розробки Стратегії розвитку до 2027 року.

Громада, згідно із чинним законодавством, поряд із розробкою стратегії проводить стратегічну екологічну оцінку розробленого документу.

7 квітня відбулось засідання робочо

ї групи із проведення стратегічної екологічної оцінки. На засіданні к.т.н. Тарас Микитин презентував розроблену стратегію громади, після чого було проведено експертну оцінку впливу стратегії на екологічну ситуацію у громаді.

Як зазначив член експертної групи, голова Рівненського товариства охорони природи, к.е.н. голова Рівненського обласного товариства охорони природи Борис Берташ: така робота проводиться вперше для територіальної громади, проведена оцінка надасть можливість громаді та депутатам більш зважено підійти до ухвалення документів державного планування, а розробникам стратегії врахувати побажання експертної групи щодо її вдосконалення.

До робочої групи із проведення стратегічної екологічної оцінки було онлайн та офлайн залучено Веремеєнко С.І. - д.с.-г.н., професор кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НУВГП; Якимчук А.Ю. - д.е.н., професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП; Фізик І.В. - к.с.-г.н., доцент, директор Надслучанського інституту НУВГП; Туз В.С. - Виконавчий директор Асоціації громад Рівненської області, Сивий Р.П. - директор Рівненського регіонального офісу Програми U-LEAD з Європою, місцевих екологів, вчителів географії, біології та екології, а також еко-активістів.