РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО НИХ

 

      Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» (далі – Закон), галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня – місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

     Згідно з частиною 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження, зокрема, повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

      Проведення повідомної реєстрації колективних угод і договорів регулює Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України №115 від 13.02.2013 (далі – Постанова №115).

      Постановою Кабінету Міністрів України № 768 від 21.08.2019  внесено зміни до Постанови № 115, якими передбачено спрощення процедури повідомної реєстрації договорів (угод).

         ​​​На території нашої громади питання повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них віднесено до компетенції відділу правового забезпечення Великоомелянської сільської ради.
   Для здійснення повідомної реєстрації колективного договору сторони угоди (договору) подають до Великоомелянської сільської ради супровідний лист (зразок) та примірник угоди (договору) разом з додатками та з прошитими і пронумерованими сторінками у вигляді оригіналу паперового документа.
Повідомна реєстрація проводиться безоплатно протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження угоди (договору).

    Після реєстрації колективного договору, змін та доповнень до нього суб’єкт звернення через отримує повідомлення (у вигляді листа) про те, що колективний договір, зміни чи доповнення до нього зареєстровані із зазначенням дати та номера реєстрації.
     Текст колективного договору, змін і доповнень до нього після проведення повідомної реєстрації оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням, на офіційному сайті Великоомелянської сільської ради vomelyana-gromada.gov.ua у розділі «Повідомна реєстрація колективних договорів».

 

 

Завантажити Зразок супровідного листа до повідомної реєстрації колективного договору