ПРО ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВЕЛИКООМЕЛЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГОРОМАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 • 824

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області створений з 01.12.2020 року як виконавчий орган влади у статусі юридичної особи публічного права, що відповідно до законодавства України здійснює функції з надання населенню якісних послуг в сфері освіти, культури, молоді та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм.

Упродовж 2020 – 2021 навчального року Відділом, закладами освіти громади на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, інших нормативно-правових документів, обласних програм розвитку галузі освіти, вжито заходи для забезпечення функціонування галузі освіти в Великоомелянскій громаді, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців до якісної освіти.

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

Реформу НУШ розраховано на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни вже розпочались. Новий Стандарт початкової освіти з 2017/2018 навчального року успішно проходить апробацію у 100 школах по всій Україні. З 2018/2019 навчального року за цим стандартом розпочали навчання першокласники Великоомелянського ліцею Великоомелянської сільської ради і вже протягом чотирьох навчальних років беруть участь у пілотному проекті НУШ.

Цього 2021 – 2022 навчального року розпочинається пілотування реформи «Нова українська школа» на рівні базової середньої освіти.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в умовах Нової української школи».

Основним завданням Відділу освіти, культури, молоді та спорту є:

- реалізація Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепції «Нова українська школа»;

- створення умов для рівного доступу до дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, надання якісних освітніх послуг у кожному закладі освіти.

 

Мережа закладів освіти та культури

 

До Відділу освіти освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області передані в комунальну власність наступні заклади освіти та культури:

1. Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Юридична адреса: 35360, Рівненська область, Рівненський район, село Велика Омеляна, вулиця Шевченка, 74.

Фактична кількість учнів: 381.

2. Грушвицький ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Юридична адреса: 35364, Рівненська область, Рівненський район, село Грушвиця Перша, вулиця Шкільна, 10.

Фактична кількість учнів: 138.

3. Великоомелянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Колобок» загального типу Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Юридична адреса: 35360, Рівненська область, Рівненський район, село Велика Омеляна, вулиця Шевченка, 86.

Фактична кількість вихованців: 54.

4. Вересневий заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Росинка» загального типу Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Юридична адреса: 35397, Рівненська область, Рівненський район, село Вересневе, вулиця Лесі Українки, 4.

Фактична кількість вихованців: 37.

5. Грушвицький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Колосок» загального типу Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Юридична адреса: 35364, Рівненська область, Рівненський район, село Грушвиця Перша, вулиця Шкільна, 12.

Фактична кількість вихованців: 27.

6. Будинок культури с. Велика Омеляна.

Юридична адреса: 35360, Рівненська область, Рівненський район, село Велика Омеляна, вулиця Шевченка, 77.

Фактична кількість вихованців: 66.

7. Будинок культури с. Грушвиця Перша.

Юридична адреса: 35364, Рівненська область, Рівненський район, село Грушвиця Перша, вулиця Шкільна, 6.

Фактична кількість вихованців: 75.

8. Будинок культури с. Вересневе.

Юридична адреса: 35397, Рівненська область, Рівненський район, село Вересневе, вулиця Центральна, 4.

Фактична кількість вихованців: 81.

9. Публічно-шкільна бібліотека с. Велика Омеляна.

Юридична адреса: 35360, Рівненська область, Рівненський район, село Велика Омеляна, вулиця Шевченка, 77.

Фактична кількість користувачів: 500.

10. Публічно-шкільна бібліотека с. Грушвиця Перша.

Юридична адреса: 35364, Рівненська область, Рівненський район, село Грушвиця Перша, вулиця Шкільна, 6.

Фактична кількість користувачів: 572.

Загальна кількість здобувачів освіти у закладах загальної середньої осіти, що входять до підпорядкування Відділу, становить 519 учнів. Кількість класів – 32, в тому числі інклюзивних – 2, груп подовженого дня – 2, в них учнів – 60.

 

Кадрове забезпечення педагогічних працівників

 

Сьогодення вимагає підготовки нової генерації педагогічних працівників, підвищення професіоналізму вчителя, його національної свідомості, готовності до творчої діяльності.

Кадрова робота залишається пріоритетним напрямком у діяльності Відділу та керівників закладів освіти. 

В освітній галузі Великоомелянської сільської ради сьогодні працює 65 педагогічних працівників: 56 вчителів, 2 практичних психолога, 1 соціальний педагог, 2 вихователя, 2 асистенти вчителя у інклюзивних класах та 2 педагога-організатора. 62 педагогічних працівника (95%) мають повну вищу освіту, 3 вчителя (5%) мають базову вищу освіту (ОКР «Бакалавр») та продовжують навчання, здобуваючи вищу освіту. З числа вчителів:

 • спеціалістів вищої категорії –  34 (60,7%);

 • спеціалістів I категорії – 6 (10,7%); 

 • спеціалістів ІІ категорії – 7 (12,5%);

 • спеціалістів – 6 (10,7%);

 • бакалаврів – 3 (5,4%).

12 вчителів мають педагогічне звання «старший вчитель», 5 – «вчитель-методист».

Спостерігається тенденція до збільшення кількості вчителів вищої кваліфікаційної категорії. У 2020 – 2021 навчальному році вчителю англійської мови Глодовській О.Г. Великоомелянського ліцею присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

У закладах загальної середньої освіти Великоомелянської сільської ради працює 8 вчителів (14,3%) віком до 30 років. Кількість працюючих вчителів пенсійного віку – 8 (14,3%).

Відповідно до Закону України «Про освіту» управління закладом освіти здійснюють керівники закладів освіти. Концепція Нової Школи однозначно декларує, що «Нова школа матиме широку автономію», а це означає, що не лише вчитель матиме значний простір для свободи вибору та творчої реалізації своїх педагогічних ідей, а і те, що адміністративні та навчально-методичні повноваження делеговані на рівень закладу освіти. Коли ми говоримо про автономію освітніх закладів, мова не лише про педагогічний аспект, а й про економічний, оскільки закладу буде надано право фінансової автономії. І сьогодення вимагає від директора школи як лідера змін бути обізнаним з основами економіки та відповідною законодавчою і нормативною базою, уміти ефективно використовувати матеріальні та фінансові ресурси, бути готовим до запровадження інновацій.

 

Дошкільна освіта

 

На території громади функціонують три заклади дошкільної  освіти. Це малокомплектні заклади загального типу. Вересневий заклад дошкільної освіти  розташований у пристосованому приміщенні і розрахований на дві групи. Грушвицький і Великоомелянський заклади дошкільної освіти розташовані у типових приміщеннях. У Грушвицькому закладі дошкільної освіти функціонує дві групи, у Великоомелянському закладі дошкільної освіти  - три групи. Заклади в повній мірі задовольняють потреби громадян  ОТГ у здобутті дітьми дошкільної освіти.

Заклади дошкільної освіти Великоомелянської сільської ради забезпечені педагогічними кадрами. У них працює 22 педагогічних працівників.На жаль адрове забезпечення у Грушвицькому ЗДО бажає кращого.  Штатний розпис закладу не відповідає вимогам Типових штатних нормативів затверджених МОНом від 04.11.2010 року.  Дошкільна освіта нашої ОТГ забезпечує збалансований розвиток дитини, відкриває широкі можливості для самореалізації,  саморозвитку та самозбереження, сприяє сформованості базису особистісної  культури.  Особливу увагу педагогічні працівники закладів дошкільної освіти приділяють розвитку особистості дошкільника, вихованню в нього шанобливого ставлення до сім’ї, родини,  держави, забезпеченню якісної підготовки до школи та до подальшого життя. 

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, оскільки гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти. Здійснюємо перші кроки у проведенні спільних заходів  для обміну досвідом роботи педагогів дошкільних та закладів загальної середньої освіти ОТГ.

        В останні роки дещо змінився підхід до організації освітнього процесу в дошкільних закладах. Педагогічні колективи використовують нові методики, нетрадиційні підходи в організації освітнього процесу. В основу змісту дошкільної освіти покладено особистісно-орієнтовану модель співробітництва. Кожен заклад дошкільної освіти у повному обсязі реалізовує Базовий компонент як державний стандарт дошкільної освіти. Поряд з обов’язковими програмами педагоги використовують елементи авторських методик  М. Зайцева, Л. Шелестової, Л. Шульги, М. Єфіменко, педагогічну спадщину В. Сухомлинського, М. Монтесорі, К. Орфа, проектні технології, ТРВЗ тощо. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Дошкільна освіта ОТГ постійно знаходиться в пошуку нових досягнень та пріоритетних перетворень.

 

Початкова освіта

 

Продовжується реформа в освіті, відбуваються корінні зміни в початковій школі. НУШ проголошує збереження цінностей дитинства, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють формуванню в учнів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в соціумі.

Закладами загальної середньої освіти Великоомелянської сільської ради упродовж року проведено змістовну, організаційну та практичну роботу щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

За активної підтримки держави, органів місцевої влади, місцевого самоврядування та батьківської громадськості в  закладах ЗСО створено новий  освітній простір: сучасний дизайн, нове навчальне обладнання, мобільні одномісні парти та стільці, сучасні програмні та технічні засоби навчання: телевізори, ноутбуки, копіювальна техніка. 

Великоомелянський ліцей учасник Всеукраїнського експерименту з питань розроблення, апробації та впровадження навчально-методичного забезпечення діяльності початкової школи відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти.         

Що стосується дітей, їх чекають приємні зміни: компетентнісне навчання через ігрову діяльність, менша кількість предметів, формувальне оцінювання (спостереження вчителя за роботою учня, його поспіх, а не перевірка результатів навчання), не табель успішності - а свідоцтво досягнень, нове освітнє середовище (8 осередків), рухливі перерви, ранкові зустрічі, ігри.       

Початківці Великоомелянської ОТГ повинні бути готовими до змін в освітньому середовищі, стати ключовими провідниками змін, забезпечити отримання якісно нової початкової освіти, якої від них чекає держава, суспільство, кожна родина.

 

Профільне навчання

 

В закладах загальної середньої освіти Великоомелянської сільської ради забезпечується впровадження профільного навчання та поглиблене вивчення окремих предметів.

Всього охоплено профільним навчанням 78 учнів 10 – 11 класів у п’яти класах, що становить 98% від загальної кількості учнів 10 – 11 класів:

 • математику за профільним предметом вивчають 36 учнів (46,2%) Великоомелянського ліцею: 20 учнів 10 класу та 16 учнів 11 класу;

 • українську мову за профільним предметом вивчають 17 учнів (21,8%) 11 класу Великоомелянського ліцею;

 • історію України за профільним предметом вивчають 25 учнів (32,1%) Грушвицького ліцею: 17 учнів 10 класу та 8 учнів 11 класу.

У Великоомелянському ліцеї 31 учень навчається в 2 класах з поглибленим вивченням таких предметів: 14 учнів 8 класу поглиблено вивчають математику та 17 учнів 9 класу поглиблено вивчають англійську мову.

 

Творча обдарованість

 

Своєрідним показником роботи закладів освіти є участь у різноманітних заходах навчального характеру.

Всеукраїнські учнівські олімпіади – це наймасовіший інтелектуальний конкурс. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні участь школярів у проведених конкурсах, турнірах протягом 2020-2021 р. була порівняно невеликою. Разом з тим, Великоомелянський ліцей став активним учасником обласних, всеукраїнських конкурсів, МАНУ та став найкращим сільським закладом загальної середньої освіти 2021 року за результативну роботу ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Всеукраїнська онлайн олімпіада « Всеосвіта весна 2021» українська мова – 1 місце 1 учень.

Всеукраїнський онлайн конкурс « На струнах Кобзаревої душі» - 3 учня 1місце, 6 учнів 3 місце.

Всеукраїнська онлайн олімпіада  « Всеосвіта весна 2021» українська мова, математика – 6 учнів 2 місце, 3 учня – 3 місце.

         Обласний етап конкурсу- захист робіт МАН  - 2 учня зайняли 1місце, 2 учня  -  2 місце;

Обласний конкурс «Парад квітів  біля  школи» - 1 учень 1 місце

Облсний конкурс винахідницьких і раціоналізаторських  проектів  екологічно - натуралістичного напрямку – 1 учень 2 місце.

Обласний конкурс «Земля наш спільний дім» - 5 учнів  3 місце.

Обласний конкурс «Птах року»  -1 учень отримав подяку.

Всеукраїнський конкурс «Змагаймось за нове життя» (Пам’яті Лесі Українки.) - 4 учня отримали дипломи. Всі учасники МАНУ, конкурсів, не залишилися поза увагою і отримали відзнаки і нагороди сільського голови А.КАРПЮК.

 

Забезпечення підвезення до шкіл учнів,

які проживають за межею пішохідної доступності

 

На достатньому рівні у громаді знаходиться організація підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, до закладів освіти (більше 2-х кілометрів).

Загальна кількість здобувачів освіти у закладах, що входять до підпорядкування Відділу, становить 519 учнів. Великоомелянський та Грушвицький ліцеї забезпечені власними транспортними одиницями (шкільними автобусами). Проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного підвезення 227 учнів з 5 населених пунктів до 2 закладів загальної середньої освіти, що становить 43,9% від загальної кількості. З них підвозяться 227 учнів, що становить 100% від загальної кількості дітей, які потребують підвезення. Забезпечено підвіз до місць навчання 8 педагогічних працівників, що становить 33,3% від потреби.

Шкільними автобусами здійснюється також підвіз учнів на олімпіади, конкурси, спортивні змагання, екскурсії, участь випускників у ЗНО.

Транспорт, який знаходиться на балансі закладів освіти, знаходиться у задовільному стані. Проводяться необхідні ремонти, своєчасна діагностика.

 

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингові дослідження якості освіти ЗНО

 

З метою якісної підготовки та організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів Відділом було проведено відповідну роз’яснювальну роботу щодо інформування учнів, педагогічних працівників закладів освіти, батьківську громадськість про порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

В розрізі окремих закладів, що входять до підпорядкування Відділу, кількість випускників, що у 2020-2021 навчальному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти (11-ті класи), становить:

- Великоомелянський ліцей – 34 учні;

- Грушвицький ліцей – 8 учнів.

У пробному тестуванні взяли участь 12 з 34 одинадцятикласників Великоомелянського ліцею, що становить 35,3% від загальної кількості випускників закладу.

На основну сесію ЗНО зареєструвалися та взяли участь усі випускники ЗЗСО Великоомелянської сільської ради в кількості 42 учні (34 учні Великоомелянського ліцею та 8 учнів Грушвицького ліцею). Усі 42 випускники склали тестування з української мови та літератури чи української мови. З них 30 учнів (71,4%) складали українську мову і літературу та 12 учнів (28,6%) українську мову. Тестування з математики проходили 37 учнів (88,1%). 35 учнів (83,3%) здавали історію України. Географії надали перевагу 23 учні (54,8%), англійській мові – 13 учнів (30,1%), біології – 10 учнів (23,8%). Найменша кількість випускників складали тестування з фізики – 3 учні (7,1%), математики (рівень стандарту) – 2 учні (4,8%) та хімії – 1 учень (2,4%).

Заклади загальної середньої освіти Великоомелянської сільської ради не були пунктами проведення ЗНО у 2021 році.

Учні ЗЗСО громади проходили зовнішнє незалежне оцінювання у пунктах тестування, які розташовані у м. Рівне. Підвезення випускників до визначених пунктів проведення тестування було організовано вчасно та у повному обсязі (травень – червень 2021 року). Учні були забезпечені відповідним педагогічним і медичним супроводом.

Педагогічні працівники закладів, що входять до підпорядкування Відділу, зареєструвалися та були залучені до роботи у пунктах проведення ЗНО в такій кількості: 5 вчителів Великоомелянського ліцею та 6 вчителів Грушвицького ліцею.

В розрізі тестувань з окремих предметів педагогічні працівники Великоомелянського та Грушвицького ліцеїв Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області були залучені в наступній кількості. В тестуванні з математики 28.05.2021 року взяли участь 2 вчителя Великоомелянського ліцею (1 старший інструктор та 1 резерв). Педагогічні працівники Великоомелянського та Грушвицького ліцеїв були залучені до роботи в пунктах тестування основної сесії ЗНО з української мови та української мови та літератури 01.06.2021 року в такій кількості: 1 вчитель Грушвицького ліцею (1 інструктор) та 2 вчителя Великоомелянського ліцею (1 старший інструктор та 1 інструктор). В роботі в пункті тестування з історії України 04.06.2021 року взяли участь 5 вчителів Великоомелянського ліцею (4 старших інструктори та 1 інструктор) та 4 вчителя Грушвицького ліцею (3 старших інструктори та 1 інструктор). В пункті тестування з фізики 07.06.2021 року взяли участь 1 вчитель Великоомелянського ліцею (1 старший інструктор) та 4 вчителя Грушвицького ліцею (1 старший інструктор та 3 інструктори). В тестуванні з біології 10.06.2021 року взяли участь 3 вчителя Великоомелянського ліцею (2 старших інструктори та 1 інструктор) та 4 вчителя Грушвицького ліцею (4 інструктори). В пунктах тестування основної сесії ЗНО з географії 15.06.2021 року взяли участь 1 вчитель Великоомелянського ліцею (1 старший інструктор) та 2 вчителя Грушвицького ліцею (2 інструктори).

Педагогічні працівники, залучені інструкторами, черговими у пунктах тестування, педагогічні працівники, які здійснювали перевірку відкритої частини тестових завдань, пройшли відповідне навчання, інструктаж, отримали сертифікати, що дозволили брати участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, та у зазначені дні звільнялись від виконання посадових обов’язків за основним місцем роботи згідно поданих заяв та виконували обов’язки і надавали послуги, пов’язані з проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.

Протягом всього 2020-2021 навчального року Відділом, адміністраціями та педагогічними працівниками ЗЗСО постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна та організаційна робота щодо умов та порядку проведення ДПА та ЗНО-2021, а також організації вступу до ВНЗ (моніторинг та вивчення нормативно-правової бази, співпраця з регіональними відділеннями УЦОЯО, ДСЯО, участь у вебінарах, наради, консультації, розміщення оголошень та інформаційних матеріалів на сайтах,батьківські збори, педагогічні ради, безпосередня робота з учнями тощо).

 

Інклюзивний простір. Практичні кроки

 

Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в громаді є одним з завдань освіти. Відповідно до частини 6 статті 3 Закону «Про освіту»  кожен ЗЗСО  ЗДО готовий  створювати всі належні  умови для здобуття освіти  за місцем проживання  на різних формах навчання дітям із особливими освітніми потребами та інвалідністю з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Актуальність даних інтеграційних процесів та впровадження інклюзивної форми навчання в громаді полягає в тому, що кількість дітей із порушеннями розвитку  постійно збільшується.

Кількість дітей із порушеннями, яким організовано навчання в інклюзивних класах Великоомелянського ліцею – 2. Одна дитина з порушенням опорно-рухового апарату, одна дитина із зниженим зором. На індивідуальній формі навчання у Великоомелянському ліцеї перебувають 3 дітей, у Грушвицькому ліцеї – 1 дитина.

У ЗДО громади за 2020-2021 навчальний рік в інклюзивних групах перебувало 5 дошкільнят. Це дітки із інтелектуальними порушеннями -1,ЗПР -3,

У школах і дошкільних закладах належна  навчально- матеріальна база.

Для забезпечення конституційного права дітей з особливими освітніми потребами на освіту в загальноосвітньому просторі, відповідно до потреб дитячого населення Великоомелянська сільська рада активно співпрацює із Городоцьким інклюзивно-ресурсним центром.

 

Виховний простір освітнього процесу

 

У 2020 – 2021 навчальному році педагоги закладів освіти громади зосередили свою увагу на ключових у суспільстві та системі освіти напрямах виховної діяльності. Збереглися та посилились тенденції виховання цілісної особистості, патріота з активною громадянською позицією, базовою платформою якого є національно-патріотичне виховання.

Актуальним залишається питання профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності, правове та превентивне виховання.

Головні спеціалісти Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області Якимчук А.В. та Кравчук А.О. разом з начальницею Відділу соціального захисту населення Великоомелянської сільської ради Колодич М.М. долучилися до проекту «Громада, вільна від насильства», який впроваджується ГО «Центр підтримки громадський ініціатив «Чайка» » спільно з Інститутом ПАКТ Україна за підтримки уряду Канади, та 25 травня 2021 року взяли участь в семінарі-тренінгу «Протидія домашньому та гендерно зумовленому насильству, допомога постраждалим» для представників суб’єктів взаємодії територіальних громад. Учасники заходу познайомились із законодавством України в сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також алгоритмом проведення інформаційних кампаній для населення громад.

Надалі, організовуючи діяльність педагогічного та учнівського колективів щодо створення виховного простору освітнього закладу, необхідно робити акцент на основних аспектах моделювання наскрізного виховного процесу, спрямованого на формування системи цінностей здобувачів освіти, їх особистісної життєвої позиції як громадянина і патріота своєї держави, який має знайти своє відображення в навчальних предметах, системі позакласної й позашкільної роботи. 

У Концепції Нової української школи зазначається, що «Нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення й судження, які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством». Тому варто закцентувати увагу педагогічної та місцевої громадськості на розбудові демократичного освітнього середовища та демократичного врядування у закладах освіти. Велика увага в громаді приділяється розвитку учнівського самоврядування та залучення лідерів учнівського самоврядування до участі в управлінні громадою. Щорічними стали зустрічі голови Великоомелянської сільської ради з підростаючим поколінням з метою ознайомлення з їх баченням розвитку громади.

Ще одним із пріоритетів роботи органів місцевої влади є підтримка талановитих дітей. З ініціативи голови Великоомелянської сільської ради А. КАРПЮК у 2021 році було реалізовано масштабний творчий проект для дітей – конкурс дитячого малюнку «Майбутнє громади очима дітей». Переможці конкурсу отримали від голови нашої громади дипломи та подарунки, а також мали можливість побути в ролі сільського голови, поспілкуватися, внести свої пропозиції із розвитку ТГ та відчути себе частинкою громади.

 

Позакласна та гурткова робота

 

В кожному закладі загальної середньої освіти, що входять до підпорядкування Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради, функціонують позакласні гуртки та секції.

У Великоомелянському ліцеї діє 17 гуртків за напрямками: еколого-натуралістичний – 1 (гурток «Знавці лікарських рослин»), фізкультурно-спортивний – 6 (секції з футболу, баскетболу та волейболу), художньо-естетичний – 6 (гуртки «Народні ремесла України», «Паперопластика», «Театральний», «Ігротехніка», гурток колективу естрадної пісні), військово-патріотичний – 2 (гурток пластунів «Дикі Сови», гурток пластунів «Сови»), гуманітарний – 4 (гуртки «АВС», «Чарівна англійська», «Спілкуємось англійською», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації»).

У Грушвицькому ліцеї гурткова робота проводиться за напрямками: фізкультурно-спортивний – 2 (секції з футболу та баскетболу), художньо-естетичний – 2 (фольклорний ансамбль «Перевесло», гурток «Юні обдарування»), військово-патріотичний – 1 (гурток пластунів).

 

ПЛАСТ

 

Пласт — українська скаутська організація. Метою Пласту є сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді. На місцевому рівні осередками Пласту постійно реалізується безліч акцій соціально-культурного та виховного спрямування.

Усі заклади загальної середньої освіти Великоомелянської сільської ради задіяні у впровадженні пластової методики.

На базі обох ліцеїв Великоомелянської сільської ради діють пластові гуртки, чисельність яких складає 28 учнів.

Пластуни беруть участь в акціях, спрямованих на плекання народних звичаїв та традицій, релігійних свят – Андрія, Катерини, вертепування, Стрітення, писанкарство; акцій з вшанування пам’яті загиблих за волю України:, Свіча пам’яті жертв голодоморів та пам’яті Небесної Сотні, меморіальний захід на місці загибелі Клима Савура, захід вшанування пам’яті загиблих під Крутами, бою під Гурбами, День Героїв та ін.

Разом з тим, є потреба покращити окремі напрямки роботи, що стосуються координації співпраці виховників та дирекції шкіл, підвищення методичного рівня керівників гуртків, більшої поінформованості батьківського активу про переваги пластової методики, залучення учасників до участі в пластових таборах, створення матеріально-технічної бази для якісного проведення таборів.

 

Методична робота

 

Важливою складовою методичної роботи з педагогами є їх участь у професійних конкурсах.

З метою пропаганди кращих здобутків, інноваційних напрацювань педагогічних працівників та поширення їх творчих досягнень, пошуку ефективних шляхів удосконалення освітнього й управлінського процесів, вироблення стратегій і шляхів розвитку освіти громади у лютому 2021 року Відділом проведений І тур ХVІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у таких номінаціях: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Фізика», «Географія», «Економіка», «Математика», «Інформатика», «Інформаційні технології в освітньому процесі», «Мистецтво».

На розгляд експертної ради було подано шість методичних розробок педагогів двох закладів загальної середньої освіти, що входять до підпорядкування Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради.

У номінації «Початкова освіта» було подано дві роботи вчителів Грушвицького ліцею Великоомелянської сільської ради: «Цікава фонетика, орфографія, лексика, граматика англійської мови для учнів початкових класів» Ніжник Альони Володимирівни та «Обдаровані діти і математика» Ференц Тетяни Миколаївни.

У номінації «Географія» було подано дві роботи педагогів Великоомелянського та Грушвицького ліцеїв Великоомелянської сільської ради: «Хронологія географічних подій» Поліщук Ольги Олександрівни та «Розвиваємо краєзнавчу компетентність як багатофакторну особистісну якість (за матеріалами географічно-краєзнавчого гуртка)» Михальчиної Ірини Володимирівни.

В номінації «Інформаційні технології в освітньому процесі» була подана одна робота вчителя Грушвицького ліцею Великоомелянської сільської ради Кулеші Інни Володимирівни на тему «Використання хмарних сервісів у освітньому процесі закладів загальної середньої освіти».

В номінації «Мистецтво» теж прийняла участь лише одна робота вчителя Великоомелянського ліцею Великоомелянської сільської ради Дзюри Руслани Антонівни «Мистецька мандрівка Україною. Комплект наочності для креативної практики (для учнів). Альбом-посібник (для вчителів)».

У номінаціях «Дошкільна освіта», «Фізика», «Економіка», «Математика» та «Інформатика» в цьому році не було представлено жодної роботи.

Експертною радою було проаналізовано зміст робіт, новизну педагогічних ідей, методів та технологій, практичну спрямованість, відповідність сучасним вимогам. Укладачі посібників продемонстрували актуальність та оригінальність педагогічних ідей, авторські підходи як до змісту, так і до побудови педагогічного процесу, розкрили ефективність методів і методичних прийомів, форм викладання навчального матеріалу, застосування сучасних технічних та інформаційних засобів навчання. Матеріали, подані на ярмарок, охоплювали різні напрями роботи педагогів, характеризувалися актуальністю змісту та аргументованістю вибору тем. Представлені матеріали містять практичне спрямування та рекомендовані радою до використання в педагогічній практиці.

Експертна рада відзначила роботи, які продемонстрували актуальність, оригінальність та інноваційність педагогічних ідей, і нагородила їх авторів грамотами Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради.

Переможці І туру в кожній номінації були допущені до участі в ІІ турі обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, що проходив на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Переможцями ІІ (обласного) туру Конкурсу стали у 2021 році: ІІ місце в номінації «Мистецтво» – Дзюра Руслана Антонівна, вчитель Великоомелянського ліцею Великоомелянської сільської ради (альбом-посібник для вчителів, комплект наочності для креативної практики для учнів «Мистецька мандрівка Україною»); ІІІ місце в номінації «Географія» – Михальчина Ірина Володимирівна, вчитель Грушвицького ліцею Великоомелянської сільської ради («Розвиваємо краєзнавчу компетентність як багатофакторну особистісну якість» (за матеріалами географічно-краєзнавчого гуртка) ), які отримали дипломи Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Забезпечення підручниками

 

У 2021 році було організовано та проведено конкурсний відбір електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 та 8 класів закладами загальної середньої освіти громади. Здійснювався вибір підручників з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи “Державна інформаційна система освіти (ІТС ДІСО)”. Відповідно до узагальнених результатів вибору електронних версій оригінал-макетів підручників замовлено підручники на кількість 117 учнів, що відповідає прогнозованій кількості учнів 4 та 8 класів на наступний навчальний рік, 27-ми авторів з 19-ти навчальних предметів. Замовлення розраховане на учнів та вчителів.

Здобувачі освіти 1 – 3 класів забезпечені підручниками нового покоління на 100% до потреби.

На даний час у фондах публічно-шкільних бібліотек наявні підручники для 6 – 7 та 9 – 11 класів, виданих у попередні роки.

Таким чином, педагогічні працівники установ освіти вкотре змогли вибрати найкращі для себе підручники, що, безумовно, має позитивно вплинути на якість освітнього процесу.

При зміні контингенту учнів Відділом щорічно проводитиметься перерозподіл підручників між закладами освіти.

 

Харчування учнів

 

Харчування вихованців та учнів закладів освіти Великоомелянської сільської ради організовано на належному рівні.

Харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Великоомелянської сільської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства України, а саме:

- Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,

- наказу Міністерства освіти та науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241,

- спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941,

- рішення Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 25 березня 2021 року № 160 «Про Програму розвитку освіти та культури Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області на 2021 – 2023 роки»,

- рішення Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 24 грудня 2020 року № 14 «Про встановлення розміру плати за харчування дітей дошкільного віку у закладах освіти Великоомелянської сільської ради»,

- Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області, затвердженим рішенням Великоомелянської сільської ради від 30 листопада 2020 року № 9.

У 2020/2021 навчальному році в закладах дошкільної освіти навчалося 118 дітей. Гарячим харчуванням охоплено 118 дошкільнят (100%). З них охоплено безкоштовним пільговим харчуванням 16 дітей (13,6%):

- діти-інваліди-4;

- діти з малозабезпечених сімей – 6;

- діти учасників АТО – 6.

Користуються 50% знижкою на харчування:

- діти з багатодітних сімей- 35 (29,7%)

Харчуються за кошти батьків 67 вихованців (56,8%) від загальної кількості. Загальна вартість харчування на одну дитину в день становить 37 грн. 50 коп. (рішення Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 24 грудня 2020 року № 14 «Про встановлення розміру плати за харчування дітей дошкільного віку у закладах освіти Великоомелянської сільської ради»). На організацію харчування учнів закладів дошкільної освіти громади з місцевого бюджету щорічно виділяються необхідні кошти. Батьківська плата становить 15 грн. в день, що становить лише 40% від загальної вартості.

Виконання норм по харчуванню 80%. Не в повному обсязі виконуються норми споживання сиру кисломолочного, молока, риби, фруктів, соків, овочів. Недовиконання норми зумовлене віковими особливостями та вподобаннями дітей.

В харчоблоках дитячих садків проведено косметичні ремонти, приміщень харчоблоків, овочесховищ, комор для зберігання продуктів. В Грушвицькому ЗДО відсутня витяжка та потребує заміни технологічне обладнання. Для забезпечення ЗДО окремими продуктами харчування та сировиною здійснюються тендерні закупівлі. Відділом освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради в 2021 році було проведено 4 процедури тендерної закупівлі на такі продукти харчування (яловичина та філе курки, молоко, сир кисломолочний, твердий; хліб пшеничний та житній,батон молочний, борошно вищого гатунку). По одноразових договорах купляються: овочі, фрукти, крупи, макаронні вироби, соки, солодощі, масло, сметана, яйця, риба, приправи, чаї, сухофрукти, томатна паста та соуси, олія, цукор, сіль, мед та інше.

Овочева продукція в усіх закладах заготовлюється в необхідній кількості. В основному, овочі купуються в місцевих підприємців, частково – батьки.

У ЗЗСО Великоомелянської сільської ради навчається 519 учнів. Гарячим харчуванням охоплено 365 учнів (70,3%). З них охоплено безкоштовним пільговим харчуванням 95 дітей (18,3%):

- діти-сироти – 4;

- діти-напівсироти – 7;

- діти позбавлені батьківського піклування – 4;

- діти-інваліди-4;

- діти, які навчаються в інклюзивних класах – 2;

- діти з малозабезпечених сімей – 43/16=59;

- діти учасників АТО – 15.

Харчуються за кошти батьків 270 учнів (52%) від загальної кількості. Загальна вартість харчування на одну дитину в день становить 13 грн. Овочева продукція в усіх закладах заготовлюється в необхідній кількості. Овочі надає фізична особа – підприємець Кухарчук Павло Петрович.

Доставка продуктів транспортом постачальника безпосередньо до закладів освіти не призводить до здорожчання продуктів та зберігає продукти від псування, що вберігає учнів від інфекційних захворювань.

Продовольча сировина та продукти харчування надходять у школи разом із супровідними документами, які свідчать про їхню якість (сертифікати відповідності, накладні).

У 2 закладах освіти працює 2 групи подовженого дня, харчування в яких здійснюється за батьківські кошти. Вартість обіду складає 13 гривень. Середній показник виконання натуральних норм харчування в ЗЗСО громади за січень – березень 2021 року становить 70%. У зв’язку з підвищенням цін на продукти харчування та сировину не в повному обсязі виконуються норми споживання риби, фруктів, соків, йогуртів.

Їдальні ЗЗСО укомплектовані кваліфікованими кадрами згідно зі штатними вимогами. Однак, у Великоомелянському ліцеї за нормативними вимогами існує потреба введення однієї додаткової ставки кухара відповідно до кількості здобувачів освіти. Усі працівники вчасно проходять медичні огляди. Працівники харчоблоку Великоомелянського ліцею у березні 2020 року отримали сертифікати про успішне закінчення курсу «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач».

У шкільних їдальнях ведеться документація з організації харчування відповідно до вимог НАССР, а саме: журнал бракеражу готової продукції, журнал бракеражу сирих продуктів, книга складського обліку харчової продукції, зошит обліку відходів, журнал реєстрації температурного режиму в холодильниках, двотижневі (перспективні) меню, щоденні меню, картотеки страв, технологічні карти, журнал обліку виконання норм харчування, інструкції тощо.

Медичні працівники шкіл здійснюють постійний санітарно-гігієнічний контроль за якістю та режимом харчування учнів, циклічністю меню. У закладах системно працюють комісії для здійснення контролю за харчуванням учнів. Оформлено акти перевірки харчування.

У шкільних їдальнях обладнано посадочні місця таким чином, щоб забезпечити відстань між столами не менше 1,5 метра та розміщення за столом не більше 4-х осіб, черговий учитель проводить дезінфекцію рук біля входу в їдальню. Оформлено інформаційні куточки, які містять відомості щодо харчування учнів, чергування вчителів, меню. Працівники харчоблоків дотримуються технології приготування страв, режиму прибирання, миття посуду при високих температурах води, дотримуються тимчасових рекомендацій на період карантину щодо роботи закладів громадського харчування. Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Системи холодного та гарячого водопостачання знаходяться у робочому стані. У їдальнях є ванни для миття посуду, проводиться дезінфекція всього посуду, прожарювання столового інвентарю. Згідно з нормами у харчоблоках знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації щодо їх застосування, наявні всі необхідні інструкції та графіки прибирання приміщень харчоблоків. Прибирання обідніх залів проводяться вчасно, згідно з вимогами санітарного законодавства.

Асортимент продукції відповідає вимогам чинного законодавства, готуються також страви і за збірником рецептів для шкільних їдалень від Євгенія Клопотенка. Перспективне меню погоджене з державною санітарно-епідемічною службою Рівненського обласного головного управління. Санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, зберігання, реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини дотримуються. Продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства й дотриманням термінів їх реалізації.

У закладах ЗСО з учнями та їхніми батьками постійно ведеться роз'яснювальна робота з питань важливості гарячого харчування у період перебування дітей у навчальному закладі, що покращить стан здоров’я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту. У закладах освіти уже стало традицією проводити уроки етикету за столом, свята чаю, вітамінізованих ярмарок, що дає можливість донести до учнів та їхніх батьків необхідний мінімум санітарно-гігієнічних знань про збалансоване харчування. Проведена роз'яснювальна робота має певні результати: спостерігається тенденція до збільшення відсотку охоплення учнів гарячим харчуванням.

Важливу роль в організації раціонального та безпечного харчування учнів відіграє належна матеріально-технічна база харчоблоків шкіл. Моніторинг відповідності шкільних їдалень вимогам санітарного законодавства під особливим контролем МОН та місцевих органів влади. Нам дуже приємно, що у закладі, що входить до підпорядкування Відділу, є харчоблок, який повністю оновлений стараннями адміністрації, яка турбується про те, щоб харчування учнів було здоровим та безпечним. Великоомелянський ліцей серед кращих практик організації харчування у закладах ЗСО, про що ми звітували в МОН. В стадії реорганізації (реставрації) харчоблок Грушвицького ліцею. Сподіваємось, що найближчим часом завдяки старанням місцевої влади ми будемо мати ще один зразковий харчоблок. В усіх шкільних їдальнях проводяться поточні ремонти приміщень, овочесховищ. У закладах проводиться робота щодо ремонту, заміни та придбання нового технологічного обладнання, зокрема в цьому навчальному році є нагальна потреба у придбанні пароковекторної печі, мармід для підігріву других страв, плити з духовкою, гастроємкості (кастрюлі), посудомийної машини для Грушвицького ліцею (147 тис.грн.), необхіно провести капітальний ремонт харчоблоку та їдальні в даному закладі.

Питання організації харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Великоомелянської сільської ради перебуває на постійному контролі Відділу. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради та керівники закладів освіти забезпечують координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до харчоблоків, організацію харчування учнів, в тому числі дітей пільгових категорій відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

Будівництво, капітальні ремонти, енергозберігаючі технології, підготовка до початку опалювального сезону

 

У 2020-2021 навчальному році з метою поліпшення навчально-матеріальної бази установ і закладів освіти проведено наступні роботи:

У ході підготовки до нового навчального року у Великоомелянському ліцеї безпосередньо упродовж червня – серпня 2021 року здійснено наступне:

- продовжено оновлення освітнього середовища закладу;

- проведено поточний ремонт усіх приміщень закладу (кабінети, коридори, холи, вбиральні, роздягальні, їдальня, спортивна зала, кабінет медичної сестри);

- здійснено капітальний ремонт підлоги у майстерні та кабінеті естетичних дисциплін;

- здійснено капітальний ремонт стелі центральних холів І та ІІ поверху;

- здійснено підготовку навчальних кабінетів для 5-х пілотних класів;

- оновлено стендовий матеріал учительської кімнати;

- придбано нові жалюзі на 20 вікон.

У Грушвицькому ліцеї продовжено створення освітнього середовища закладу, зокрема:

1. Здійснено капітальний ремонт кімнати 1 класу, а саме:

- демонтажні роботи;

- підвісна стеля;

- штукатурні роботи;

- малярні роботи;

- оздоблювальні роботи;

- заміна електропроводки;

- шпаклювальні роботи.

2. Зроблено поточний ремонт класних кімнат, кабінетів, спортзали, їдальні, бібліотеки, санвузла та ін.

3. Шпаклювання стін і оштукатурювання стін, відкосів вікон і дверей у кабінетах математики й історії.

4. Здійснено сантехнічні роботи.

5. Придбано тканину (100 м) для пошиття віконних гардин у коридори школи.

6. Обкошено прилеглу територію ліцею та стадіон.

Разом з тим, Грушвицький ліцей втрачає по підготовці їдальні до роботи згідно нових норм по ХАСПу з організації харчування дітей, які вводяться з першого вересня. Надіємось, що це питання часу, підготовчі роботи розпочато.

Аналізуючи результати роботи з даного напрямку, можна зробити висновок, що навчально-матеріальна база та науково-методичне забезпечення закладів освіти значно покращилась, що дає змогу надати якісні освітні послуги учасникам освітнього процесу. Разом з тим, база навчальних кабінетів старшої школи Грушвицького ліцею потребує суттєвих змін з питань оновлення сучасними меблями, технічними засобами навчання.

 

Забезпечення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності

в установах та закладах освіти

 

У закладах освіти, що входять до підпорядкування Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради, значна увага приділяється питанням організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Систематично проводиться робота зі створення здорових та безпечних умов навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, профілактично-роз’яснювальна робота щодо попередження нещасних випадків, розробляються та здійснюються заходи з питань охорони праці, пожежної безпеки, поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого та невиробничого характеру.

Питання виконання заходів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності є предметом обговорення на нарадах керівників закладів загальної середньої та закладів дошкільної  освіти Великоомелянської громади.

Відповідальні особи та керівники закладів систематично проходять навчання у відповідних інстанціях з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та охорони праці .

У закладах освіти Великоомелянської громади  наявні 117 вогнегасників, регулярно проводиться перезарядка, у всіх заклади  наявні куточки  пожежної безпеки.

В закладах освіти велика увага приділяється організації проведення навчання та інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів; систематично відпрацьовуються та уточнюються плани евакуації учасників освітнього процесу; проводиться робота із профілактики та попередження травматизму, як під час навчально-виховного процесу. Питання техніки безпеки обов'язково вивчаються на уроках інформатики, фізики, хімії, біології, трудового навчання, проводяться інструктажі з учнями під час навчально-виховного процесу та під час проведення позакласних заходів.

Щорічно в ліцеях проводяться тижні здоров’я. В дошкільних закладах організовується та проводиться Тиждень безпеки дитини та охорони праці.

 

Основні завдання та пріоритетні напрямки роботи

Відділу освіти, культури, молоді та спорту

Великоомелянської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік:

 

 1. Забезпечити реалізацію обласних програм, спрямованих на подальший розвиток освітянської галузі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та культури.

2. Спрямувати роботу Відділу, колективів закладів освіти та культури на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості на підвищення якості надання освітніх послуг в умовах реалізації проекту «Нова українська школа» у 2021-202 навчальному році.

3. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір шляхом створення умов для їх виховання та навчання в інклюзивних групах і класах в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

4. Вдосконалювати роботу закладів освіти і культури громади з урахуванням специфіки місцевості та прогнозованих демографічних змін.

5. Зреалізувати заходи щодо повного виконання програми «Шкільний автобус».

6. Здійснити систему заходів щодо підготовки закладів освіти і культури Великоомелянської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період, запроваджувати енергозберігаючі технології, створити безпечні умови праці, пожежної безпеки та посилити контроль за раціональним і цілеспрямованим використанням бюджетних коштів.

7. Удосконалити систему регіональних моніторингових досліджень, спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та оптимізацію умов забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

8. Виконати заходи щодо збільшення відсотка охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою шляхом відкриття гуртків, спортивних секцій на базі закладів загальної середньої освіти і культури сільської місцевості.

9. Сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань, «Пласту», становленню їх соціальної активності, забезпечувати ефективність роботи осередків учнівського самоврядування.

10. Активізувати співпрацю закладів освіти і культури, що входять до підпорядкування Відділу, із територіальними громадами Рівненського району, соціальними інститутами, причетними до виховання учнівської молоді як засобу підвищення ефективності і результативності виховання.

11. Забезпечити повноцінне функціонування в кожному закладі освіти системи виховної роботи, посилити виховний вплив навчальної діяльності учнів.

12. Посилити роботу щодо утвердження високого соціального статусу вчителя у суспільстві шляхом запровадження премій, інших видів морального та матеріального заохочення кращим педагогічним працівникам.

13. Зміцнювати матеріально-технічну базу закладів освіти і культури, в тому числі шляхом залучення до цього процесу підприємств, організацій, батьків, громадськості, спонсорів тощо.

14. Забезпечити кваліфікований психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу.

15. Забезпечити проведення у закладах освіти і культури заходів щодо формування здорового способу життя.

16. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечити реалізацію профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку молоді відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.

17. Збільшити показник охоплення дітей дошкільною освітою.

18. Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію освітнього процесу.

 

ПРО ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДЯДЬКОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОЛАСТІ | Дядьковицька територіальна громада

Інші статті

Всі статті