Щодо відмови від реєстраційного номера облікової картки платника податків

  • 87

Щодо відмови від реєстраційного номера облікової картки платника податків

Головне управління ДПС у Рівненській області повідомляє, що якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовляється від реєстраційного номера облікової картки платника податків, необхідно подати повідомлення за ф. № 1П до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа перебуває за межами населеного пункту проживання (п. 3 розд. VIІI Положення № 822), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру.

Фізична особа повинна контролюючому органу пред’явити:

- паспорт та документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше,

- у разі зміни прізвища, імені чи по батькові особа, крім паспорта, пред’являє свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).

Отже, фізична особа, яка раніше була зареєстрована в Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків може через свої релігійні переконання відмовитися від реєстраційного номера. Після взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру реєстраційний номер облікової картки платника податків закривається. Датою закриття є дата внесення відмітки до паспорта.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»