Про оформлення підприємцем найманого працівника на роботу

  • 46

Про оформлення підприємцем найманого працівника на роботу

Млинівська ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області звертає увагу суб’єктів господарювання, що приймаючи  на роботу нового працівника, фізична особа – підприємець має пам’ятати, що  відповідно до положень Кодексу законів про працю (КзПП), правила оформлення  найманих працівників на роботу є однаковими  для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

Послідовність дій ФОП при оформленні найманого працівника на роботу така: 

-  подання особою документів щодо працевлаштування та заяви  про прийняття на роботу; 

- укладення в письмовій формі трудового договору з найманим працівником (п.6 ч.1 ст.24 КзПП; типова форма трудового договору між працівником і роботодавцем, який використовує найману працю, затверджена наказом Мінпраці від 08.06.2001 № 260); 

- оформлення наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (заповнюється типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489); 

- подання повідомлення органу ДПС про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (форму Повідомлення затверджено постановою КМУ від 17.06.2015  № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» із змінами і доповненнями). 

Статтею 21 Кодексу законів  про працю України (КзППУ) встановлено, що трудовий договір – це угода між  працівником і власником підприємства, установи, організації, або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою:  

- працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку; 

- власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати належні умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колдоговором і угодою сторін. 

Трудовий договір між ФОП та найманим працівником укладається письмово у 2-ох примірниках: по одному для кожної з сторін. Трудовим договором  передбачається, зокрема  строк дії договору, обов’язки працівника та роботодавця, робочий час, вихідні, тривалість щорічної оплачуваної відпустки, порядок вирішення спорів, оподаткування заробітної плати, тощо. 

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту (далі - Повідомлення) подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом Дія Сіті до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.      

У разі відсутності технічної можливості подання Повідомлення засобами електронного зв’язку в електронній формі, Повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком до Постанови № 413 разом з копією в електронній формі. 

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX