Опіка/піклування над повнолітньою особою - що варто знати

  • 684

Багато хто плутає опікунство/піклування із доглядом, не до кінця розуміє підстави для встановлення опікунства/піклування та процедуру.
Ця стаття роз’яснює основні моменти, які стосуються опікунства/піклування над повнолітньою особою.
Що таке опіка та піклування над повнолітньою особою?
Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а
також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки (ст.55 Цивільного кодексу України).
Визнання повнолітньої особи недієздатною/обмежено дієздатною, встановлення опіки/піклування та призначення опікуна/піклувальника
здійснюється лише рішенням суду (п. 1, 2 ст.60 Цивільного кодексу України).
Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання
опікуна чи піклувальника (ст.62 Цивільного кодексу України). Опіка встановлюється над повнолітніми особами, які судом визнані недієздатними.
Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.


Опіка над недієздатною особою встановлюється судом строком до 2 років. Якщо після завершення 2 років, продовжують існувати обставини,
що послугували підставою для визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна, то особа, що здійснювала опіку, може звернутись до суду повторно.
Піклування встановлюється над особами дієздатність яких обмежена. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними та якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
Також зазначаємо, що обов'язки з опіки та піклування опікунами та піклувальниками виконуються безоплатно (п.4.12 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999р. №34/166/131/88).
Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.Фізична особа може бути призначена опікуном
або піклувальником лише за її письмовою заявою.Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника. (п.2,3,4 ст. 63 Цивільного кодексу України). Відповідно до п. 3.2 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999р.
№34/166/131/88 опікунами (піклувальниками) не можуть бути особи, які:
 не досягли 18 років;
 визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних закладах;
 раніше були опікунами чи піклувальниками та з їх вини опіку чи піклування було припинено;
 позбавлені батьківських прав;
 інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню;
 засуджені за скоєння тяжкого злочину.
У разі, якщо особа визнана недієздатною/обмежено дієздатною, але їй не призначено опікуна/піклувальника, або вони відсутні з інших причин
(смерть, позбавлення обов’язків опікуна/піклувальника), до встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника, опіку або
піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування. (п. 1 ст.65 Цивільного кодексу України).
 
Як оформити опіку або піклування жителям нашої громади?
Для визнання особи недієздатною/обмежено дієздатною майбутній опікун має подати відповідну заяву до суду. Суд приймає відповідне рішення щодо недієздатності або обмеження дієздатності лише за результатами судово-медичної експертизи. Суд призначає опікуна або піклувальника на підставі подання від органу опіки та піклування – виконавчого комітету Великоомелянської сільської ради. (ст. 56, п.1,2 ст. 60 Цивільного кодексу України).

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена, є адміністративною послугою, для отримання якої майбутній опікун після відкриття судом провадження у справі, не чекаючи проведення судово-психіатричної експертизи та визнання особи недієздатною/обмежено дієздатною, звертається до відділу соціального захисту населення Великоомелянської сільської ради з наступним пакетом документів:
 заявою до виконавчого комітету Великоомелянської сільської ради про отримання подання про можливість призначення опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
 рішенням про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або про обмеження його цивільної дієздатності (у разі, якщо потенційний підопічний вже має такий правовий статус, але не має опікуна або потребує його заміни, тощо);
 ухвалою суду про відкриття провадження у справі, якщо судом розглядається справа про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення їй опікуна, чи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, встановлення над нею піклування та призначення їй піклувальника.
 копіями паспортів потенційного опікуна / піклувальника і підопічного (з пред’явленням оригіналу);
 витягом про зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб (потенційного опікуна / піклувальника та підопічного);
 висновком про стан здоров’я потенційного опікуна / піклувальника;
 витягом про відсутність судимості потенційного опікуна /піклувальника (має бути повний, не скорочений);
 довідкою про дохід з місця роботи потенційного опікуна / піклувальника за останні 6 місяців або декларацією про доходи за останній рік, для
пенсіонерів – копією пенсійного посвідчення, для непрацюючих – довідкою з центру зайнятості;
 копіями документів, які підтверджують родинні відносини потенційного опікуна / піклувальника та підопічного (за наявності родинних відносин);
 заявами повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із потенційним опікуном / піклувальником про надання згоди на призначення його
опікуном / піклувальником;
 копією правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності підопічного на майно (у разі наявності майна);
 довідкою із закладу охорони здоров’я (якщо підопічний перебуває на лікуванні).
Розгляд документів та видача подання проводиться протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування).
Після отримання заяви та пакету документів на опрацювання, спеціалісти відділу соціального захисту населення із залученням членів опікунської
ради (за потреби), проводять обстеження матеріально-побутових умов проживання потенційного підопічного в присутності майбутнього опікуна.
Кандидатура опікуна/піклувальника розглядається на опікунській раді та проект подання про доцільність або недоцільність призначення особи опікуном затверджується рішенням виконавчого комітету Великоомелянської сільської ради.
Подання про доцільність або недоцільність призначення особи опікуном надсилається до суду представником органу опіки та піклування.
Після наявності у суду висновку експертизи та подання від органу опіки та піклування, за результатами проведеного судового засідання, суд
приймає рішення. Рішення суду набирає законної сили протягом 30 днів з його проголошення.

Відділ соціального захисту населення
Великоомелянської сільської ради