Конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення ТПВ на території Великоомелянської сільської ради

  • 970

Фото без опису

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Великоомелянської сільської ради у 2024 році

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Великоомелянська сільська рада; вул. Шевченка, 79, село Велика Омеляна, Рівненський  район, Рівненська  область, 35360.

2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Великоомелянської ради від 29 травня 2024  року №106 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Великоомелянської сільської ради у 2024 році».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

- Місце: вулиця Шевченка, 79, село Велика Омеляна, Рівненський район, Рівненська область, 35360.

- Дата 01 липня  2024 року Час 10 год. 00 хв.

- Відповідальна особа Новак Володимир Мусійович – спеціаліст І категорії Великоомелянської сільської ради. Телефон                                         0975722167  vomelyana@ukr.net

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність достатньої кількості транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів, але не менше 2 одиниць;

4.2. Наявність матеріально-технічної бази (власної або орендованої) для зберігання та підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів;

4.3. Забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту (наявність спеціалістів (штатних або залучених) та відповідного обладнання, або діючих договорів на технічне обслуговування);

4.4. Проведення щоденного медичного огляду водіїв (наявність штатного або залученого медичного працівника та приміщення для проведення медичного огляду);

4.5. Мінімальний граничний рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів – 2007, рекомендований – 2013 і пізніший;

4.6.  Інші відомості, які підтверджують спроможність та якість надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів надаються претендентом за бажанням.

5. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 р. № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів»: Складає – 4,13 тис. м³ на рік. Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема: - організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям територіальної громади Великоомелянської сільської ради послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України "Про житлово-комунальні послуги", «Про управління відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 р. № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів», планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

6. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період;

- довідка органів Державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість власних чи орендованих транспортних засобів, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документ, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік; - копії технічних паспортів на транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідка - характеристика транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації; - довідка про забезпечення створення умов для щоденного миття транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування; - довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за умови наявності такого досвіду (за бажанням претендента);

- документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо (за умови здійснення діяльності з вторинної переробки відходів чи їх захоронення);

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:

- послуги надаються на території Великоомелянської сільської ради; - площа території – 103.645 кв. км.;

- 12 багатоповерхових будинків;

- 1876 будинків приватного сектору;

- кількість контейнерних майданчиків – 4;

 - кількість задіяних контейнерів – 23;

- кількість контейнерів, встановлених на вулицях приватного сектору – 0;

 - кількість вулиць – 98;

- протяжність місцевих доріг –97.56 км, із них 30,64 км з асфальтованим покриттям;

- відстань до полігону твердих побутових відходів – 12-35 км.

8. Характеристика об'єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворення: - багатоквартирні житлові будинки – 12 ;

 - приватні житлові будинки;

- Загальна кількість будинків – 1876,

- Контейнерних майданчиків – 4,

- наявних контейнерів – 23 шт.;

- підприємства, установи, організації - 339 од.; в т. ч. 6 бюджетні організації та установи, та 281 приватних підприємців;

- в промисловій зоні знаходиться 0 контейнерних майданчиків;

- кількість контейнерів на цих майданчиках – 0 шт.;

 9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з твердими побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі твердих побутових відходів тощо).

 Полігон твердих побутових відходів знаходиться на відстані 10-32км

10. Вимоги до конкурсних пропозицій:

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто, або надсилається поштою конкурсній комісії разом із заявою на участь у конкурсі у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція. У випадку надсилання поштою заява подається у окремому конверті, а конкурсна пропозиція, що додається – у іншому, окремо від заяви.

10.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності

Основні кваліфікаційні вимоги

1. Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів

1) достатня кількість транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, які утворюються на об’єкті конкурсу, що підтверджується: довідкою-розрахунком про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу; довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення; копіями свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів; копіями протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що можуть перевозити більший обсяг певного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу

2. Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів:

 1) наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення або договором про надання відповідних послуг

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення

3. Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів:

 1) забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення здійснюється на власній чи орендованій території або на автостоянках, що підтверджується довідкою про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договором про оренду такої території або договором про зберігання транспортних засобів на автостоянках

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має власну територію для забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення

4. Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту:

1) забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, що підтверджується: довідкою про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення; договором про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення; копією наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення

 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності ремонтну базу та у штаті персонал з ремонтного обслуговування

5. Щоденний медичний огляд водіїв

1) проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв або отримання таких послуг на договірній основі, що підтверджується: договором про медичне обслуговування; копією наказу на прийняття у штат медичного працівника; довідкою про оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у штаті медичного працівника та відведене спеціальне приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв Додаткові кваліфікаційні вимоги

6. Наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів

1) на транспортних засобах спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлено пристрої автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, що підтверджується: довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення; копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючим договором про надання в оренду таких транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, обладнаних пристроями автоматизованого геоінформаційного контролю

7. Відповідність встановленому організатором конкурсу мінімального рівня екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів

1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу рівню екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується: довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення; копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючим договором про надання в оренду таких транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному рівню екологічних норм 8. Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний

1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному граничному року випуску, що підтверджується довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення, копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів

 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення з відповідним мінімальним граничним роком випуску

 9. Наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів у кількості, що визначена організатором конкурсу як мінімальна 1) наявна кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів відповідно до визначеної організатором конкурсу як мінімальної, що підтверджується довідкою про наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів та/або діючим договором про оренду таких контейнерів

 2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість контейнерів певного виду для збирання побутових відходів 10. Підтримання належного санітарного стану контейнерів для збирання побутових відходів

 1) наявне власне або орендоване обладнання для миття контейнерів, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття контейнерів або договором про надання відповідних послуг

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття контейнерів

11. Готовність учасника конкурсу до брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу учасник конкурсу згоден на брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу, що підтверджується довідкою про готовність учасника конкурсу до брендування логотипами спеціального одягу виробничого персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів, що будуть задіяні на об’єкті конкурсу

12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

- Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

- Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

- Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

- Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

- У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

- Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

- Місце подання конкурсних пропозицій – вулиця Шевченка, 79, село Велика Омеляна, Рівненський район, Рівненська область, 35360.

- Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 17 год. 00 хв. 30 червня 2024 року.

- Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

- Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

- Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій. - Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

- Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

- Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10 год. 00 хв. 03.07.2024 року за адресою: вулиця Шевченка, 79, село Велика Омеляна, Рівненський район, Рівненська область, 35360

- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

15. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

1)За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

2)Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

- Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

16. Визначення переможця конкурсу та укладення договору. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору. Дія договору – 1 рік з дати підписання договору з переважним правом пролонгації на той самий строк , але не раніше, ніж з 01.07.2024 року.

17. Розгляд спорів. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.