Фото без опису

Поява гімназії — заслуга  колишнього губернатора Миколи Сороки.

Узагалі ж роком заснування сільської школи вважається 1864-й, коли вона почала діяти як церковно-приходська. І що цікаво,  на місці колишньої корчми. Отже, омелянці вже тоді любили вчитися. Була колись у селі ще одна школа, приватна, у якій навчання проводили польською мовою. І кажуть, що освіту польська вчителька давала дуже якісну, а тому серед майбутніх учнів проводили конкурс.

У 2017 році школа-гімназія потрапила до сотні навчальних закладів, котрі з нового навчального року реалізують пілотний проект «Нова українська школа», у рамках якого першокласники навчатимуться згідно з новими європейськими стандартами освіти.

Фото без опису

Великоомелянський НВК “школа-гімназія” сьогодні  –  це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад,  який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою,  а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація  дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості.

Засновано заклад  у 2001 році шляхом реорганізації середньої школи у гімназію. НВК «школа-гімназія» – це початкові класи (1-4), 1-5 класи гімназійні допрофільної підготовки та 6-7 класи фізико-математичного та філологічного профілю.

Мета діяльності закладу – створення належних умов для розвитку інтелектуально-творчої особистості учня, забезпечення творчого зростання учнів та вчителів, тісна співпраця з батьківською громадськістю. За роки роботи заклад здобув досвід роботи з обдарованими дітьми (конкурси, олімпіади, МАН) і має у цьому напрямку значні досягнення. Великоомелянський НВК – опорний заклад освітнього округу, центр діяльності багатьох районних методичних підрозділів. У 2008 році – переможець обласного етапу конкурсу «Кращий навчальний заклад року».

Завдання школи-гімназії

 • Єдність фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості;
 • Розвиток творчого потенціалу кожної дитини, реалізація її нахилів та здібностей в різноманітних сферах діяльності та спілкуванні;
 • Формування громадянської свідомості, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • Формування основ здорового способу життя, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності;
 • Виховання в учнів поваги до Конституції України, державної символіки, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

Пріоритетними напрямками діяльності гімназії  є:

 • реалізація Національної стратегії  освіти в Україні;
 • впровадження  Державних  стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • підвищення якості освітніх послуг, інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів;
 • постійна увага до стану здоров’я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги;
 • корекція діяльності гімназії на основі моніторингу організації навчально-виховного процесу;
 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • гуманізація навчально-виховного процесу як засіб становлення гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
 • формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своє Батьківщини;
 • посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.

Кількість учнів:  381

Навчально-виховний процес здійснюють предметні кафедри:

 • Кафедра природничо-математичних наук
 • Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
 • Кафедра художньо-естетичного циклу
 • Кафедра початкових класів
 • Кафедра класних керівників

У закладі поглиблено вивчаються: математика, англійська та українська мови.

Науково-методичною проблемою закладу є:

Компетентісно-орієнтований підхід до навчання та виховання учнів на основі зростання професійної компетентності педагогів.

Великоомелянський НВК “школа-гімназія”  лауреат  Всеукраїнського конкурсу ”Сто кращих шкіл України—2006”


Керівництво


Директор: Літвінчук Ірина Григорівна

Дні прийому громадян:

 • Понеділок 8.00 – 13.00
 • П’ятниця 14.00 – 16.00

Заступник директора з науково-методичної роботи: Молчанець Алла Сергіївна

Дні прийому громадян:

 • Середа 8.00 – 13.00
 • П’ятниця 14.00 – 18.00

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Стерневська Тетяна Володимирівна

Дні прийому громадян:

 • Вівторок 9.00 – 14.00
 • Четвер 15.00 – 18.00

Заступник директора з виховної роботи:  Сівицька Галина Данилівна

Дні прийому громадян:

 • Понеділок 14.00 – 18.00
 • П’ятниця 9.00 – 13.00

Офіційний веб сайт: за посиланням Великоомелянський НВК школа-гімназія


Гід державних послуг. Банер